smartphone

Zadzwoń i umów wizytę:

42 640 62 40

mail

Napisz do nas wiadomość:

poradnia@uwolnienie.pl

Nasi specjaliści

Nasi specjaliści

Specjalista

Termin

Umów wizytę

Żaneta Krawczyk

Terapeutka uzależnień i współuzależnień

czwartek, godz. 19.00 - 20.00

Absolwentka psychologii zdrowia, terapeutka uzależnień i współuzależnień z wieloletnim stażem w pracy z pacjentem. Prowadzi terapię indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych oraz terapie grupowe (praca w obszarze uzależnień od substancji  psychoaktywnych oraz uzależnień o charakterze behawioralnym). Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż. Regularnie uczestniczy szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

Joanna Kopczyńska

Pedagog i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnieni.

poniedziałek, godz. 13.00 - 14.00
piątek, godz. 13:00 - 15:00

Pedagog i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnieni. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Fundacji Vis Salutis w Łodzi. Obecnie kontynuuje naukę na Studiach Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunku Psychologia Kliniczna. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, hazardu) oraz członków rodzin z problemem uzależnienia (osób współuzależnionych). Wspólnie z lekarzem psychiatrą prowadzi terapię osób uzależnionych od substancji. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz w prowadzeniu zajęć i warsztatów profilaktycznych dla młodzieży z zakresu problematyki uzależnień. Regularnie uczestniczy szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

Anna Kopczyńska

Lekarz medycyny z praktyką oraz terapeuta uzależnień

poniedziałek, godz. 14.00 - 16.00
piątek, godz. 14.00 - 15.00

Lekarz medycyny z praktyką oraz terapeuta uzależnień z ponad 20-letnim stażem. Ukończyła liczne szkolenia dla terapeutów w zakresie terapii z trudnym klientem, uzależnionym od alkoholu, narkotyków, stosujących przemoc. W swojej pracy łączy wiedzę medyczną z terapeutyczną. Jej wieloletnie doświadczenie sprawia, że zajmuje się kompleksową terapią dla dorosłych osób uzależnionych, sprawców przemocy. Na co dzień prowadzi sesje indywidulane, grupowe i warsztaty w Poradni Zdrowia Psychicznego, jak również na terenie zakładu karnego dla osób osadzonych.

Dorota Kobus

Pedagog i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień

środa, godz. 15.00
piątek, godz. 14.00 - 15.00

Pedagog i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień. Ukończyła Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, hazardu) oraz członków rodzin z problemem uzależnienia (osób współuzależnionych). Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz prowadzeniu zajęć i warsztatów profilaktycznych dla młodzieży z zakresu problematyki uzależnień. Regularnie uczestniczy w superwizji i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

Anna Polatowska

Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień

środa, godz. 15.00 - 16.00

Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień z wieloletnim stażem pracy z Pacjentem. Ukończyła Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień w Łodzi. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, hazardu) oraz członków rodzin z problemem uzależnienia (osób współuzależnionych). Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż. Regularnie uczestniczy w superrewizji i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

Marzena Lisiewska-Szyszkowska

Psycholog zarządzania i doradztwa zawodowego

wtorek, godz. 13.00 - 15.00

Terapeuta w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Fundacji Vis Salutis w Łodzi. Na co dzień prowadzi terapie indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych oraz terapie grupowe (praca w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień o charakterze behawioralnym). Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż. Regularnie uczestniczy szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe. Pasjonatka i praktyk zdrowego żywienia. W swojej pracy z Pacjentem stawia na połączenie terapii ciała i duszy.

Paulia Kacperska

Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (CBT)

wtorek, godz. 13.00 - 15.00

Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (CBT), w trakcie certyfikacji na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, czwarty, ostatni rok. Ukończyła również kierunek Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim oraz Pedagogikę w zakresie opieki i terapii pedagogicznej. Posiada doświadczenie w pracy zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Obszarem jej specjalizacji są zaburzenia lękowe: fobie specyficzne, fobie społeczne, napady paniki, lęk uogólniony, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia odżywiania i zaburzenia osobowości. Pomaga osobom potrzebującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych, zmagającym się z problemami w relacjach oraz z niskim poczuciem własnej wartości. W swojej praktyce koncentruje się na indywidualnych potrzebach pacjenta, szczególny nacisk kładzie na budowanie relacji terapeutycznej w poszanowaniu godności i praw osoby. W swojej praktyce klinicznej wykorzystuje techniki poznawcze i behawioralne, protokoły psychoterapii CBT, oraz elementy terapii schematu.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała na dziennym oddziale psychiatrycznym w Pabianicach i Łodzi oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Łodzi. Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową. Podczas wizyt poświęca całą swoją uwagę pacjentowi, stara się zawsze dokładnie tłumaczyć pewne mechanizmy i zależności, aby pacjenci mogli w pełni korzystać z wizyt. Stale wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, regularnie uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących psychiatrii, psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz trzeciej fali CBT. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje superwizji.