smartphone

Zadzwoń i umów wizytę:

42 640 62 40

mail

Napisz do nas wiadomość:

poradnia@uwolnienie.pl

Nasi specjaliści

Nasi specjaliści

Specjalista

Żaneta Krawczyk

Psycholog, terapeutka uzależnień i współuzależnień

Psycholog, terapeutka uzależnień i współuzależnień z wieloletnim stażem w pracy z pacjentem. Ukończyła Studium Psychoterapii Fundacji Vis Salutis w Łodzi. Prowadzi terapię indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych oraz terapie grupowe (praca w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień o charakterze behawioralnym). Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż. Regularnie uczestniczy szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

Joanna Kopczyńska

Pedagog i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnieni.

Pedagog i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnieni. Ukończyła Szkołę Psychoterapii Fundacji Vis Salutis w Łodzi. Obecnie kontynuuje naukę na Studiach Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na kierunku Psychologia Kliniczna. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, hazardu) oraz członków rodzin z problemem uzależnienia (osób współuzależnionych). Wspólnie z lekarzem psychiatrą prowadzi terapię osób uzależnionych od substancji. Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz w prowadzeniu zajęć i warsztatów profilaktycznych dla młodzieży z zakresu problematyki uzależnień. Regularnie uczestniczy szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

Anna Kopczyńska

Lekarz medycyny z praktyką oraz terapeuta uzależnień

Lekarz medycyny z praktyką oraz terapeuta uzależnień z ponad 20-letnim stażem. Ukończyła liczne szkolenia dla terapeutów w zakresie terapii z trudnym klientem, uzależnionym od alkoholu, narkotyków, stosujących przemoc. W swojej pracy łączy wiedzę medyczną z terapeutyczną. Jej wieloletnie doświadczenie sprawia, że zajmuje się kompleksową terapią dla dorosłych osób uzależnionych, sprawców przemocy. Na co dzień prowadzi sesje indywidulane, grupowe i warsztaty w Poradni Zdrowia Psychicznego, jak również na terenie zakładu karnego dla osób osadzonych.

Dorota Kobus

Pedagog i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień

Pedagog i certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień. Ukończyła Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, hazardu) oraz członków rodzin z problemem uzależnienia (osób współuzależnionych). Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż. Posiada 10-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej oraz prowadzeniu zajęć i warsztatów profilaktycznych dla młodzieży z zakresu problematyki uzależnień. Regularnie uczestniczy w superwizji i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

Anna Polatowska

Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień

Specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnień z wieloletnim stażem pracy z Pacjentem. Ukończyła Studium Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień w Łodzi. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, hazardu) oraz członków rodzin z problemem uzależnienia (osób współuzależnionych). Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż. Regularnie uczestniczy w superrewizji i szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe.

 

Swoją pracę kieruję do osób chcących odnaleźć w sobie siłę i rozbudzić gotowość do wprowadzenia zmian w swoim życiu .Własne doświadczenie, rozwój zawodowy , osobisty i duchowy pozwala mi być bliżej drugiego człowieka i towarzyszyć w przekraczaniu barier. Moją intencją jest wsparcie w odsłanianiu i wydobywaniu dobra znajdującego się w każdym z nas. Kieruję się zasadą “To Ty decydujesz jak postrzegasz świat”.

Marzena Lisiewska-Szyszkowska

Psycholog zarządzania i doradztwa zawodowego

Terapeuta w trakcie certyfikacji w Szkole Psychoterapii Fundacji Vis Salutis w Łodzi. Na co dzień prowadzi terapie indywidualną osób uzależnionych i współuzależnionych oraz terapie grupowe (praca w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień o charakterze behawioralnym). Pracuje z osobami dorosłymi i młodzieżą od 16 r.ż. Regularnie uczestniczy szkoleniach podnoszących kompetencje zawodowe. Pasjonatka i praktyk zdrowego żywienia. W swojej pracy z Pacjentem stawia na połączenie terapii ciała i duszy.

Paulia Kacperska

Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (CBT)

Psychoterapeuta poznawczo – behawioralny (CBT), w trakcie certyfikacji na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, czwarty, ostatni rok. Ukończyła również kierunek Psychologia na Uniwersytecie Łódzkim oraz Pedagogikę w zakresie opieki i terapii pedagogicznej. Posiada doświadczenie w pracy zarówno z młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Obszarem jej specjalizacji są zaburzenia lękowe: fobie specyficzne, fobie społeczne, napady paniki, lęk uogólniony, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne, zespół stresu pourazowego (PTSD), zaburzenia nastroju, zaburzenia depresyjne, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia odżywiania i zaburzenia osobowości. Pomaga osobom potrzebującym wsparcia w sytuacjach kryzysowych, zmagającym się z problemami w relacjach oraz z niskim poczuciem własnej wartości. W swojej praktyce koncentruje się na indywidualnych potrzebach pacjenta, szczególny nacisk kładzie na budowanie relacji terapeutycznej w poszanowaniu godności i praw osoby. W swojej praktyce klinicznej wykorzystuje techniki poznawcze i behawioralne, protokoły psychoterapii CBT, oraz elementy terapii schematu.

 

Doświadczenie zawodowe zdobywała na dziennym oddziale psychiatrycznym w Pabianicach i Łodzi oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego w Łodzi. Na co dzień prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową. Podczas wizyt poświęca całą swoją uwagę pacjentowi, stara się zawsze dokładnie tłumaczyć pewne mechanizmy i zależności, aby pacjenci mogli w pełni korzystać z wizyt. Stale wzbogaca swoją wiedzę i umiejętności, regularnie uczestniczy w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących psychiatrii, psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz trzeciej fali CBT. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Swoją pracę poddaje superwizji.

Anna Sowała

Psycholog, psychoterapeutka uzależnień (w trakcie certyfikacji)

Ukończyła studia na SWPS we Wrocławiu na kierunku psychologia, specjalność psychologia kliniczna oraz Studium Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Prowadzi terapie indywidualne w obszarze uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki, itp.) oraz uzależnień behawioralnych (czyli uzależnienie od czynności np. hazard). Pracuje również z osobami współuzależnionymi oraz z syndromem DDA. Ma również doświadczenie w pracy z pacjentami z podwójna diagnoza. Cały czas doskonali swój warsztat biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach w obszarze psychologii i psychoterapii. Podczas sesji z pacjentem największy nacisk kładzie na budowanie relacji terapeutycznej.

Cala uwagę i czas poświecą na indywidualna prace z pacjentem, aby wspierając go w rozwiazywaniu trudności życiowych.

Katarzyna Świercz

Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień (Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, nr certyfikatu SP/2058/2023), terapeuta Dialogu Motywującego (Polski Instytut Dialogu Motywującego, nr certyfikatu 11/STMII/2020)

W tym roku rozpoczyna czteroletnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej (CBT) w szkole psychoterapii ,,Crescentia” w Warszawie, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

 

Prowadzi terapię indywidualną osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, hazardu) oraz ich rodzin, a także zajęcia grupowe na Oddziale Dziennym Leczenia Uzależnień. Ponadto, udziela wsparcia pacjentom w ramach poradni zdrowia psychicznego Fundacji ,,Uwolnienie”, którzy zmagają się m.in. z zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaniżoną samooceną, trudnościami w relacjach interpersonalnych.

 

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w pieczy zastępczej, na oddziale dziennym dla osób z podwójną diagnozą, ośrodkach wsparcia dziennego dla młodzieży i telefonie zaufania. Prowadziła również warsztaty z zakresu zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień dla młodzieży i dorosłych. Aktualnie, współpracuje również z Centrum Zdrowia Psychicznego ,,Multimed” w Łodzi, prowadząc wsparcie indywidualne i zajęcia grupowe na Oddziale Dziennym Psychiatrycznym-Rehabilitacyjnym dla dorosłych.

 

W terapii indywidualnej staram się z empatią i uważnością towarzyszyć pacjentowi w trudnościach oraz procesie zmiany. W kontakcie terapeutycznym zależy mi na stworzeniu bezpiecznej atmosfery, która umożliwi pacjentowi wgląd we własne emocje, potrzeby i źródła trudności. W pracy zawodowej często korzystam z technik terapii poznawczo-behawioralnej, terapii schematu (ST), terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT). Swoje kwalifikacje zawodowe podnoszę uczestnicząc w szkoleniach m.in. z zakresu psychoterapii i wsparcia psychologicznego (CBT, trzeciej fali) profilaktyki uzależnień (w tym uzależnień behawioralnych), w ośrodkach takich jak: ,,Fundacja ETOH”, ,,Błękitny Krzyż”, Fundacja ,,Praesterno”, ,,Poza Schematami”. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Karolina Rząsa

Psycholog, Psychoterapeuta, Doradca Zawodowy

Jestem psychologiem, psychoterapeutą psychodynamicznym w trakcie certyfikacji na Uniwersytecie Medycznym.

 

Spotkania psychoterapeutyczne prowadzę wykorzystując zarówno elementy psychoterapii poznawczo- behawioralnej jak i elementy trzeciej fali CBT, takie jak terapia schematów. Zajmuję się psychoterapią indywidualną i grupową osób dorosłych.

 

Pracuję z pacjentami z zaburzeniami depresyjnymi, zaburzeniami lękowymi (m.in. fobia społeczna, napady paniki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne), zaburzeniami osobowości, zaburzeniami z objawami somatycznymi, zaburzeniami odżywiania. Wspieram osoby mające trudności z przeżywaniem długotrwałego stresu oraz po doświadczeniu traumy. Specjalizuję się w obszarze uzależnień w szczególności od alkoholu, pomagam osobom współuzależnionym oraz dorosłym dzieciom alkoholików (DDA) i pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych (DDD). Pomagam w sytuacjach kryzysów życiowych, zawodowych, w problemach w relacjach, w budowaniu poczucia własnej wartości.

 

Ponad 12-letnia praca z ludźmi w obszarze biznesowym pozwoliła mi na zdobycie doświadczenia w obszarze trenerskim i managerskim oraz w zarządzaniu ludźmi. Potrafię wspierać osoby z trudnościami w życiu zawodowym przeżywających wypalenie zawodowe, doświadczających nadmiernego stresu. Praca w międzynarodowej firmie dała mi szansę na zdobycie doświadczenia w prowadzeniu szkoleń z zakresu doradztwa zawodowego, diagnozy potencjału zawodowego Pracowników, przeprowadzania ocen rocznych oraz badania satysfakcji. Potrafię odkrywać i rozwijać mocne strony i talenty, wyznaczać kierunek rozwoju zawodowego oraz rozwiązywać trudne i konfliktowe sytuacje, które często przekładają się na życie prywatne.

 

Mam doświadczenie w prowadzeniu warsztatów podnoszących umiejętności społeczne (podstawy komunikacji, radzenie sobie ze stresem, asertywność, radzenie sobie z trudnymi emocjami) oraz w prowadzeniu terapii w instytucjach współpracujących z ośrodkami pomocy dla osób defaworyzowanych społecznie.

 

Jestem absolwentką Psychologii na Uniwersytecie Łódzkim o specjalizacji: Doradztwo Zawodowe i Organizacja. Ukończyłam również studia podyplomowe z Psychologii Transportu na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studiuję Psychoterapię ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych na Uniwersytecie Medycznym.

 

Praca Psychoterapeuty jest moją pasję dlatego nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje poprzez szkolenia oraz fachową literaturę.Ukończyłam wiele kursów doskonalących pracę terapeutyczną w Centrum Rozwoju Personalnego we Wrocławiu „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach”, Terapia poznawczo-behawioralna” oraz kursy organizowane przez NZOZ PsychoMedic- „Techniki terapii psychodynamicznej w leczeniu zaburzeń odżywiania”, „Terapia schematów w pracy z osobami dotkniętymi parentyfikacją w dzieciństwie”, „Interwencja kryzysowa dla osób doświadczonych wojną na Ukrainie” oraz szkolenia organizowane przez firmę MIND „Trauma- podstawy teoretyczne, metody pracy z pacjentem” W pracy z pacjentem najważniejsza jest dla mnie relacja i stworzenie atmosfery pełnej zaufania, poczucia bezpieczeństwa i akceptacji.

 

Hi, Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego i Centrum Leczenia Uzależnień. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Sekcji Naukowej Psychoterapii. Swoją pracę poddaję stałej superwizji.