smartphone

Zadzwoń i umów wizytę:

42 640 62 40

mail

Napisz do nas wiadomość:

poradnia@uwolnienie.pl

Oferta

Oferta

  • psychoterapia indywidualna osoby uzależnionej (od alkoholu, narkotyków, hazardu, substancji psychoaktywnych)
  • psychoterapia grupowa osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, hazardu, substancji psychoaktywnych)
  • psychoterapia członków rodzin z problemem uzależnienia (tzw. osób współuzależnionych)
  • terapia Dorosłych Dzieci Alkoholików
  • psychoterapia grupowa ofiar i sprawców przemocy
  • terapia dla pacjentów cierpiących z powodu depresji, lęków i zaburzeń psychosomatycznych
  • terapia dla osób,  które doświadczyły w życiu bolesnej straty, są w okresie kryzysu życiowego
  • terapie dla osób  doświadczających problemów w komunikacji interpersonalnej – pomagamy w radzeniu sobie ze stresem,  uczymy jak być asertywnym
  • terapia z osobami, które chcą podnieść jakość swojego życia, realizować swój potencjał i dbać o swoje potrzeby