smartphone

Zadzwoń i umów wizytę:

42 640 62 40

mail

Napisz do nas wiadomość:

poradnia@uwolnienie.pl

Terapia uzależnień

Terapia uzależnień

Fundacja Uwolnienie powstała w 2004 roku. Celem jaki Nam przyświecał i nadal jest Naszym priorytetem w pracy Fundacji jest dawanie Pacjentom profesjonalnej pomocy w zakresie psychologiczno-terapeutyczno-psychiatrycznym.

 

Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów terapeutów, psychologów, psychiatrów. Wieloletnie (czasem kilkudziesięcioletnie) doświadczenie Naszych specjalistów w pracy z pacjentem, pozwala Nam na skuteczną pomoc w terapii, psychoterapii uzależnień i współuzależnień.

 

Prowadzimy psychoterapie indywidualne i grupowe osób uzależnionych (od alkoholu, narkotyków, hazardu, substancji psychoaktywnych) oraz członków rodzin z problemem uzależnienia (osób współuzależnionych) w tym terapię Dorosłych Dzieci Alkoholików. Zajmujemy się od wielu lat psychoterapią grupową ofiar i sprawców przemocy. Skutecznie pracujemy z osobami dorosłymi oraz młodzieżą od 16 r.ż. stawiając na nurt poznawczo – behawioralny oraz terapia schematu.

Wychodząc naprzeciw realiom życia a tym samym potrzebom społecznym prowadzimy terapie dla pacjentów cierpiących z powodu depresji, lęków i zaburzeń psychosomatycznych. Pomagamy osobom, które doświadczyły w życiu bolesnej straty, są w okresie kryzysu życiowego.

 

Świat Nas otaczający wywołuje wiele negatywnych skutków społecznych, które mają negatywny wpływ na życie codzienne( w tym zawodowe) wielu z Nas, z którymi skutkami niejednokrotnie nie możemy sobie samodzielnie poradzić. W związku z tym, prowadzimy terapie dla osób doświadczających problemów w komunikacji interpersonalnej, pomagamy w radzeniu sobie ze stresem, uczymy jak być asertywnym. Pracujemy terapeutycznie z osobami, które chcą podnieść jakość swojego życia, realizować swój potencjał i dbać o swoje potrzeby.


W swojej pracy za priorytet stawiamy sobie budowanie relacji opartej na zaufaniu, szacunku i współpracy. Wciąż wzrastająca ilość pacjentów jest dla Nas niezwykle motywująca do dalszej pracy nad doskonaleniem własnych umiejętności co wymaga dużego zaangażowania zarówno od terapeuty jak i pacjenta. Dziękujemy za zaufanie jakim Państwo Nas obdarzyliście dzieląc się z Nami swoimi kłopotami i problemami.